جستجو در سایت

Register
اگر ما به طرحِ تجاری به عنوانِ یک نقشه‌ی راه نگاه کنیم، احتمالاً بهتر می‌توانیم اهمیتِ آن را درک کنیم. اگر فرض کنیم شما سعی دارید از تهران به مشهد (برای سفر یا مأموریت) رانندگی کنید، تعدادی راه برای عبور وجود دارد که هریک مدت زمانِ عبور و هزینه‌ی متفاوتی خواهند داشت. درست مانند مسافر، کارآفرین باید قبل ازآماده‌سازی طرح سفر بعضی تصمیمات مهم را گرفته و اطلاعات جمع‌آوری کند.

برنامه‌ریزی، فرآیندی است که در یک فعالیت اقتصادی هرگز پایان نمی‌پذیرد. برنامه‌ریزی در مراحل اولیه‌ی هر فعالیتِ کارآفرینانه‌ی نوپا بسیار مهم است. هرگاه کارآفرین درک و احساس بهتری از بازار، محصول تولیدی، یا خدمات دادوستد شده، تیم مدیریت، و نیازهای مالی فعالیت کارآفرینانه پیدا کند، در این راه موفق‌تر خواهد بود. زمانی که فعالیت کارآفرینانه از مراحل اولیه به یک تجارتکامل می‌رسد، برنامه‌ریزی به عنوای جستجوهای مدیریتی به جهت رسیدن به اهدای تجاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت، ادامه پیدا می‌کند.

در هر سازمان ممکن است برنامه‌های بازاریابی، برنامه‌های نیروی انسانی، طرح‌های تولید، و برنامه‌های فروش کم و بیش پیدا شوند. برنامه‌ها ممکن است کوتاه‌مدت یا بلندمدت بوده و یا این که عملکردی یا استراتژیک باشند. با وجود این که این برنامه‌ها ممکن است عملکردهای مختلفی داشته باشند، ولی تمام ‌آن‌ها یک هدف مهم دارند: فراهم کردن راهنما و ساختاری برای مدیران در محیط بازاری که با سرعت تغییر می‌کند.
  • fr-FR
  • English (UK)

طرح کسب و کار

خیابان مطهری/ تهران

منوی سریع